Vaša privatnost

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o korisnicima i informiramo ih o načinu njihova korištenja. Određene podatke (na primjer e-mail adresu), Raverus može koristiti u marketinške svrhe, međutim svaki marketinški e-mail ponudit će korisniku mogućnost odluke želi li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.