Uvjeti korištenja

Korištenjem web aplikacije ZatezneKamate.hr ("Aplikacija"), razvijene od strane tvrtke Raverus d.o.o. ("Raverus"), svaka osoba koja se registrirala i otvorila svoj korisnički profil ("Korisnik") je suglasna da će kroz cijelo vrijeme korištenja Aplikacije poštivati ovdje navedene uvjete korištenja ("Uvjeti korištenja"). Povreda bilo kojeg dijela Uvjeta korištenja će rezultirati ukidanjem korisničkog profila.

Uvjeti otvaranja korisničkog profila

 • 1. Korisnički profil može koristiti jedan poslovni subjekt s jednim OIB-om
 • 2. Jedan poslovni subjekt može imati više korisnika Aplikacije (zaposlenika koji rade izračune) pri čemu se svakom korisniku dodjeljuje njegovo korisničko ime i zaporka kroz stranice 'Administracija korisnika'. Svaki dodatni korisnik se također obavezuje da će poštovati Uvjete korištenja.
 • 3. Korisnik se obavezuje upisati točne i potpune podatke koji su potrebni za registraciju i otvaranje korisničkog profila.
 • 4. Korisnik je odgovoran za točnost upisanih podataka kao i za zaštitu svojih podataka za prijavu u korisnički profil (korisničko ime i zaporka).
Plaćanje pretplate i pristup podacima
 • 1. Aplikacija je dostupna u besplatnoj probnoj verziji u periodu od 10 dana od dana registracije. U probnoj verziji:
  • - izvještaj obračuna na sebi sadržava jasnu naznaku da je izrađen u probnoj verziji
  • - obračun se može izračunavati za datume ne starije od 01.07.2013.
  Istekom probnog perioda svi podaci se čuvaju 14 dana od dana isteka, a ukoliko se u tom periodu ne aktivira pretplata na usluge Aplikacije, podaci se trajno brišu.
 • 2. Korisnik se može odlučiti za godišnji plan pretplate na servis.
 • 3. Plaćanje pretplate na usluge koje Aplikacija pokriva izvršava se prema službenoj ponudi koju Raverus šalje Korisniku. Za produljenje pretplate, Raverus će Korisniku prije isteka trenutne pretplate poslati novu ponudu za produljenje pretplate.
 • 4. Korisniku će se u slučaju neplaćanja pretplate u navedenom roku plaćanja ukinuti pristup profilu.
 • 5. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu pri čemu mu se za sljedeće obračunsko razdoblje neće automatski dostavljati ponuda. Korisniku za preostali period pokriven pretplatom neće izvršiti povrat novca, ali će mu biti omogućen pristup podacima sve do isteka perioda pretplate.
Modifikacije usluga, cijena i uvjeta korištenja
Raverus zadržava pravo promjene cijena, promjene usluga, promjene i ukidanja popratnih funkcionalnosti Aplikacije te promjene uvjeta korištenja bez posebnog obrazloženja i u bilo kojem trenutku. Korisnik će biti obaviješten o takvim promjenama 14 dana prije primjene iste.

Intelektualno vlasništvo
ZatezneKamate.hr je intelektualno vlasništvo tvrtke Raverus d.o.o. (Paška 4a, Zagreb, Hrvatska), uključujući, ali se ne ograničavajući na ime Aplikacije i na korisničko sučelje. Ni u kojem slučaju nije dopušteno kopirati, mijenjati, prilagođavati, reproducirati, distribuirati, dekompilirati ili rastavljati aplikaciju ili njene dijelove.

Prijelazne odredbe
 • 1. Vaše korištenje Aplikacije, uključujući bilo koji sadržaj, informaciju ili funkcionalnost je pod uvjetom "kako jest" i "prema dostupnosti". Raverus će uložiti razumne napore da Aplikacija radi bez ikakvih zastoja, ali ne daje jamstava bilo koje vrste, bilo eksplicitno ili implicitno, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva prikladnosti za određenu namjenu. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za korištenje ove Aplikacije.
 • 2. Raverus ne daje jamstva u pogledu (i) vaše sposobnosti korištenja Aplikacije, (ii) vašeg zadovoljstva s Aplikacijom, (iii) dostupnosti Aplikacije u svim vremenima, bez prekida, i bez grešaka u radu aplikacije.
 • 3. Korisnik je odgovoran za svu svoju hardversku, softversku i mrežnu opremu koja mu je potrebna za pristup Aplikaciji.
 • 4. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Korisnik prihvaća i bilo kakav oblik komunikacije s tvrtkom Raverus uključujući, ali se ne ograničavajući na e-mail obavijesti, komercijalne obavijesti, pozive na ankete i direktni kontakt.
 • 5. Raverus nije niti ne može biti odgovoran za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili druge štete koje proizlaze iz ili se odnose na bilo koji način vašeg korištenja Aplikacije. Pravni lijek za nezadovoljstvo s radom Aplikacije i/ili poslovanjem tvrtke Raverus je prestanak korištenja Aplikacije.
 • 6. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima korištenja, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 • 7. Sva pitanja o Uvjetima korištenja mogu biti adresirana u pisanom obliku na info@raverus.com