Funkcionalnosti

Obračun

Kroz aplikaciju se izračunavaju zatezne kamate za fizičke i pravne osobe po propisanim stopama i metodama izračuna zateznih kamata (konformno ili linearno, mjesečno ili godišnje) za određeno razdoblje. Za pravne osobe sustav radi razliku zavisno o Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (s obzirom na glavnice do 29.06.2013.). Zatezne kamate se mogu izračunavati za dugovanja nastala od datuma 01.07.1994. do danas. Jednom napravljeni obračun se sprema u bazu i po potrebi se može: isprintati, ažurirati s odabranim datumom te izmijeniti i dopuniti dodavanjem neograničenog broja glavnica, troškova ili uplata. Uplatama se zatvaraju dugovanja sukladno Zakonu o obveznim odnosima: prvo se podmiruju kamate na troškove, zatim troškovi, pa kamate na glavnicu i naposljetku glavnica. Izračun se sve do konačnog iznosa prati zaokruživanjem na deset decimala čime se postiže izvanredna preciznost.

Izvještaji

Aplikacija dolazi s tri vrste izvještaja o obračunu: jednostavni, standardni i prošireni. Jednostavni izvještaj podrazumijeva tablični prikaz izračuna ukamaćivanja potraživanja i uračunavanje eventualnih uplata. Standardni izvještaj, uz tablični prikaz, prikazuje i sažetak nastalog potraživanja i obračuna kamata u narativnom obliku. Prošireni izvještaj uz tablični dio obračuna i sažetak obračuna u narativnom obliku sadrži i navode svih propisa i zakona koji se odnose na izračun zatezne kamate u predmetnom razdoblju (Zakon o kamatama, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, odluke o eskontnim i drugim stopama itd.). Standardni i prošireni izvještaj pružaju i mogućnost upisivanja proizvoljnog uvodnog teksta u kojem se detaljnije može objasniti okolnost nastanka obračuna te se pozvati na odluke, žalbe, ovršne prijedloge i sl..

Adresari

U aplikaciji su podržana dva adresara: adresar vjerovnika i adresar dužnika. Time je podržana funkcionalnost da ista pravna ili fizička osoba može biti u jednom slučaju vjerovnik, a u nekom drugom dužnik. Za izradu novog obračuna dovoljno je jednim klikom povući sve relevantne podatke o dužniku i vjerovniku i na taj način jednostavno popuniti osnovne podatke o strankama.